Mezinárodní spedice a spedicní sluzby
Preprava nebezpecného zbozí dle ADR
Skladovací prostory

Sluzby

Preprava nebezpecného zbozí dle ADR

Veskerý vozový park je vybaven pro prepravu nebezpecného zbozí (ADR). Zákazníka jsme schopni uspokojit ve vsech trídách ADR krome trídy 1: výbusné látky a trídy 7: Radioaktivní látky

V oblasti prepravy nebezpecného zbozí v cisternách spolupracujeme s renomovanou státní francouzskou spolecností. Cisternové prepravy ADR provádíme po celé Evrope.

Soucástí naseho týmu je i vyskolený odborný ADR poradce.

K&P Transport, s.r.o.